دانلود ترتیل صفحه ۳۰۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
امروز, 01:18

دانلود ترتیل صفحه ۳۰۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
دیروز, 00:54

دانلود ترتیل صفحه ۳۰۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
29 بهمن 1396 - 1:28

دانلود ترتیل صفحه ۳۰۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
28 بهمن 1396 - 0:27

دانلود ترتیل صفحه ۳۰۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
26 بهمن 1396 - 0:47

دانلود ترتیل صفحه ۳۰۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
25 بهمن 1396 - 0:30

ترتیل صفحه ۳۰۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
24 بهمن 1396 - 0:54

دانلود ترتیل صفحه ۳۰۰ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
23 بهمن 1396 - 0:41

دانلود ترتیل صفحه 299 قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
21 بهمن 1396 - 1:18

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
19 بهمن 1396 - 0:57

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۷ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
18 بهمن 1396 - 1:00

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۶ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکا
17 بهمن 1396 - 0:59

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۵ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
16 بهمن 1396 - 0:37

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۴ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
15 بهمن 1396 - 1:06

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۳ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
14 بهمن 1396 - 15:36

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۲ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
12 بهمن 1396 - 1:08

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۱ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
11 بهمن 1396 - 0:09

دانلود ترتیل صفحه ۲۹۰ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
10 بهمن 1396 - 0:35

دانلود ترتیل صفحه ۲۸۹ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
9 بهمن 1396 - 1:19

دانلود ترتیل صفحه ۲۸۸ قرآن کریم با صدای استاد پرهیزکار
8 بهمن 1396 - 15:47

ورود به نسخه موبایل سایت کانال تلگرام منتظرپاتوق